Cena svake selidbe je drugačija, zato što zavisi od više faktora kao što su: udaljenosti utovarnog