Živeti samostalno može biti ispunjeno iskustvo jer ćete moći samostalno živeti. Međutim, s brojem računa i